Når vi ikke ved, om der

er tale om en psykopat

Ansigt til ansigt med samvittighedsløs adfærd

Foredrag - også med efterfølgende dialog- og spørgetid for arbejdspladser der møder mennesker, der udviser adfærdstræk, som vækker mistanke om psykopati

Det er mange forskellige adfærdstræk, som samlet set udgør det, man karakteriserer som en psykopat. Faktisk skal der forholdsvist meget til, før man diagnosticerer en person med en såkaldt dyssocial personlighedsforstyrrelse – det de fleste, i daglig tale, vil omtale som en psykopat. Således kan en hel del problemskabende adfærd trække i retning af psykopati, uden at være det. Det betyder ikke, at adfærden ikke har en voldsom effekt på omgivelserne - det vil den ofte have! Men den lægger sig i en gråzone, som kan være svær at sætte ord på og tale om, selvom den åbenlyst skaber en usædvanlig uro, tvivl, bekymring og måske endda angst. Midt i denne kompleksitet gemmer sig imidlertid et handlerum - noget, man kan gøre for at håndtere det.


Oplægsholderne Charlotte Kappel og Thomas Børager er begge meget erfarne oplægsholdere, som tilbyder et sprog for gråzonen med betegnelsen ’socialkomplekse personligheder’. Den dækker over mennesker der måske, måske ikke, ville opfylde de psykiatriske kriterier for en dyssocial personlighedsforstyrrelse.


Foredraget kredser om fire temaer:

  • Hvordan skal mulige psykopatiske træk læses og forstås?
  • Hvordan kan de håndteres i praksis?
  • Hvordan passer du på dig selv?
  • Hvordan snakker I, som fagfolk, med hinanden om det?


Der kan tilvælges, at der efter oplægget er tid til spørgsmål og dialog, med afsæt i de udfordringer eller problemstillinger I oplever fra jeres virke. Der kan også tilvælges en efterfølgende faciliteret workshop, hvor I kommer helt tæt på konkrete handlemuligheder på netop jeres arbejdsplads.

FOREDRAG

Målgruppe:
Socialrådgivere, jobkonsulenter, AMR, tillids-repræsentanter og HR-konsulenter m.fl.

Alle der, i kraft af sit professionelle virke, ikke bare kan vende ryggen til de problemer, som opstår i selskab med mennesker med socialkomplekse – mulige psykopatiske – personlighedstræk.


Varighed:
Cirka 1 time 15 min. / 2 timer / 4 timer


Sted:
På jeres arbejdsplads


Pris:

Oplæg, 1 time 15 min.: Kr. 15.900,-

Oplæg og dialogtid, 2 timer: Kr. 19.900,-

Oplæg og workshop, 4 timer: Kr. 25.900,-

Alle priser er ekskl. moms

Referencer

"Super inspirerende og på samme tid skræmmende."


"Godt indblik i hvad vi kan gøre på vores arbejdsplads."


"Godt forklaret. Giver lyst til at høre mere"


"Det er en rigtig god samtale at få startet. Vi møder jo disse personer i hverdagen. Godt at få det afmystificeret."


"Spændende, lærerigt og interessant!"

Oplægsholderne

Charlotte Kappel

Charlotte Kappel er kriminalpsykolog og foredragsholder. Hun er kendt fra en række tv-udsendelser på både DR og TV2. Hun er uddannet cand.psyk. fra Københavns Universitet og har en Ph.D. i forensic psychology fra Liverpool University.
Læs mere på ckappel.dk

Thomas Børager

Thomas Børager er forfatter til bogen ’Socialkomplekse personligheder’. Han er bl.a. uddannet i HRD og ledelse, og har i mere end 25 år arbejdet med bl.a. personprofilanalyser, kompetenceudredninger, udviklingsprocesser, konflikthåndtering og teambuilding.
Læs mere på boerager.dk